ES parama

UAB „digitouch!“ veiklos efektyvumo didinimas naudojant Agile metodus

UAB „digitouch!” yra IT kompanija, užsiimanti WEB projektų kūrimu, interneto rinkodara, aplikacijų kūrimu, verslo valdymo sistemų diegimu ir programavimo darbais. Įmonei sparčiai plečiantis ir augant, sudėtingėja įmonės vykdomų projektų valdymas, sunku išlaikyti veiklos efektyvumą. Siekiant tvaraus įmonės augimo išlaikymo, atsirado poreikis efektyvinti vieną svarbiausių įmonės procesų – vykdomų projektų valdymą. Tam įmonė nusprendė įsidiegti Agile SCRUM projektų valdymo metodiką.

es-parama

www.esinvesticijos.lt

UAB „digitouch!“ eksporto plėtra, dalyvaujant užsienio parodose

UAB “digitouch!” yra skaitmeninių sprendimų agentūra, užsiimanti WEB projektų kūrimu, interneto rinkodara, aplikacijų kūrimu, verslo valdymo sistemų diegimu ir programavimo darbais. Įvertinus turimą patirtį, jaučiamą susidomėjimą įmonės teikiamomis paslaugomis užsienio rinkose, įgyvendinamas projektas „UAB „digitouch!” eksporto plėtra, dalyvaujant užsienio parodose“. Projekto tiklsas – dalyvaujant tarptautinėse parodose.
Sėkmingai įgyvendinti projektą bei plėsti eksporto rinkas padeda finansavimas, skirtas Europos regioninės plėtros fondo, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“.Reikiamą dalį savo lėšų skiria pati įmonė.