ES parama

UAB „digitouch!“ efektyvina pardavimus užsienio rinkose

Baigtas įgyvendinti projektas „UAB „digitouch!” eksporto plėtra, dalyvaujant užsienio parodose“, kurio metu sudalyvauta aštuoniose tarptautinėse parodose.
Dalyvaujant tarptautinėse specializuotose parodose, kurios vyko Latvijoje, Vokietijoje, Estijoje, buvo užmegzti verslo ryšiai, kurie užtikrins ilgalaikį bendradarbiavimą su užsienio šalių partneriais, tuo atveriant kelią eksporto plėtrai į įmonei naujų šalių rinkas.

Sėkmingai įgyvendinti projektą, skirtą eksporto rinkų plėtrai padėjo iš Europos regioninės plėtros fondo, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę “Naujos galimybės LT” skirtas per 37 000 Eur finansavimas. Reikiamą dalį – mažiausiai dar tiek pat lėšų skyrė pati įmonė.

Dėka sėkmingai įgyvendinto eksporto plėtros projekto didės įmonės pardavimo pajamos, sukuriama pridėtinė vertė ir darbo našumas. Taip pat sudarytos sąlygos efektyviai siekti vieno iš svarbiausių įmonės tikslų – diversifikuoti gaunamas pajamas pagal geografinius regionus, sudaryti palankias sąlygas įmonės eksporto pajamų didėjimui.

UAB „digitouch!“ eksporto plėtra, dalyvaujant užsienio parodose

UAB „digitouch!“ yra skaitmeninių sprendimų agentūra, užsiimanti WEB projektų kūrimu, interneto rinkodara, aplikacijų kūrimu, verslo valdymo sistemų diegimu ir programavimo darbais. Įvertinus turimą patirtį, jaučiamą susidomėjimą įmonės teikiamomis paslaugomis užsienio rinkose, įgyvendinamas projektas „UAB „digitouch!” eksporto plėtra, dalyvaujant užsienio parodose“. Projekto tiklsas – dalyvaujant tarptautinėse parodose.
Sėkmingai įgyvendinti projektą bei plėsti eksporto rinkas padeda finansavimas, skirtas Europos regioninės plėtros fondo, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“.Reikiamą dalį savo lėšų skiria pati įmonė.

UAB „digitouch!“ veiklos efektyvumo didinimas naudojant Agile metodus

UAB „digitouch!“ sėkmingai įgyvendino projektą „UAB „digitouch!“ veiklos efektyvumo didinimas naudojant Agile  metodus“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-820-01-0093 pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-820 „Procesas LT“, kuris yra finansuojamas iš Europos Regioninės plėtros fondo, kurio metu įsidiegė Agile SCRUM projektų valdymo metodą.

UAB „digitouch!“ plečiantis ir augant, sudėtingėja įmonės vykdomų projektų valdymas, sunku išlaikyti veiklos efektyvumą.  Dėl to siekiant tvaraus įmonės augimo ir efektyvumo išlaikymo, atsirado poreikis efektyviau valdyti vieną svarbiausių įmonės procesų – vykdomų projektų valdymą. Agile projektų valdymo metodai buvo  išplėtoti informacinių technologijų profesionalų sudėtingiems IT projektams suvaldyti, todėl „digitouch!“ nusprendė juos taikyti savo darbe, kad optimizuotų ir suefektyvintų darbo procesus.

Pagrindinis projekto tikslas – UAB „Digitouch!“ veiklos efektyvumo didinimas. Tikimasi, kad Agile metodų įdiegimas įmonės veikloje sutrumpins projektų atlikimo terminą, kitaip sudėliojus darbo procesus, darbuotojų komanda galės atlikti daugiau projektų per tą patį laiko tarpsnį, sutrumpės naujo darbuotojo apmokymo laikas, lengviau bus užtikrinamas darbų tęstinumas pasikeitus darbuotojui, augs darbuotojų kompetencija.

Projektui įgyvendinti iš ES struktūrinių fondų skirtas finansavimas sudaro 7 500 Eur, dar tiek pat lėšų skirė pati įmonė.